Fabrika

1. Dolum Ünitesi

Ünitede tamamı gıdaya uygun malzemelerle ve en kaliteli makine ekipmanlarıyla donatılmış 3 adet dolum makinesi bulunmaktadır. Dolum yapılacak ambalaj depodan bunkere dökülür, dolum makinesine gelir. Dolum makinaları ambalaj dizaynı ve miktarına göre imal edilmişlerdir. Gereken toleranslarda dolumu yapılan şişe/teneke kapağı kapatılarak kolileme / shrinkleme makinasına gider. Dolumu yapılan ambalaj tarih kodlamasından geçerek etiketleme makinasına gelir. Oradan kolileme makinesinde paketlenir. Kolilenen ürünler, paletle dolu mamül ambarına alınır. Satış programına göre sevk edilir. Bu ünitede 1Lt, 2Lt, 4Lt ve 5 Lt pet ve 5Lt, 10Lt, 18Lt teneke ambalajlara 600-650 ton / gün dolum yapılabilmektedir.

 

Tohum Boşaltım Alanı / Silolar

Tohum boşaltımı için 2 adet treme çukuru bulunmakta olup aynı anda 2 farklı ürün indirilip farklı silolara alınabilmektedir. Saatlik indirme kapasitesi 250 tondur.

Silolar 12 adet olup, toplam 60.000 ton tohum depolama kapasitesine sahiptir.

 

Linter Ünitesi

Ünitede tohum eleme, empürite ayırma, kabuk ayırma, kabuk ve tohum kırma işlemi yapılmaktadır. Tohum kırma kapasitesi   500 ton/gün olup ayçekirdeği, keten tohumu, soya fasulyesi, aspir, kanola, çiğit ve ketencik işlenebilmektedir.

 

Ön Hazırlama / Pres Ünitesi

Tohum eleme, empürite ayırma, kabuk ayırma, kabuk kırma, tohum kırma ve tohum pullama (flake) işlemleri yapılır. Soya fasulyesi işlenen tesisin kapasitesi 1000 ton/gün' dür. Ünite 2015'in son çeyreğinde faaliyete geçmiştir. Ön hazırlamada tohumun yağı alınmaz, tohumdaki yağ ekstrakte olmak üzere hazırlanır.

Kırılarak gelen tohum presten geçirilerek yağı alınır, filtre edilir ve temiz ham yağ elde edilir. Yağı alınan tohum,  kalan yağı alınmak üzere yağlı kek olarak ekstraksiyona taşınır. Ünite kurulumu Desmet firması tarafından yapılmış olup otomasyon sistemdir.       Ünite kapasitesi 500 ton/gün'dür. Ayçekirdeği, soya fasulyesi, aspir, çiğit, keten, kanola, ketencik tohumu işlenebilmektedir.

 

Ekstraksiyon Ünitesi

Ekstaksiyon ünitesi yan yana iki üniteden oluşmaktadır. İki ünitede de, pres ünitesinden gelen yağlı kekte veya yağı alınmamış flakeli  (pullanmış) tohumda bulunan  yağ hekzan ile muamele edilerek yağı alınır. Son ürün ham yağ ve küspedir. Ünitede Desmet teknolojisi kullanılmıştır. Ekstraksiyon 1. ünite 500 ton flakeli tohum, 2. ünite ise 1000 ton flakeli tohum olmak üzere toplamda 1500 ton / gün  kapasiteye sahiptir. Çalışma alanı tamamen exproof'tur.

 

Rafineri Ünitesi

Rafinasyon bölümü, birbirine paralel farklı kapasitelere sahip iki üniteden oluşmaktadır. 1 Nolu ünitemizin günlük kapasitesi 200 ton, 2 Nolu ünitemizin başlangıçta yer alan   Nötralizasyon ve Ağartma bölümleri 500 ton/ gün, devamında yer alan Winterizasyon ve Deodorizasyon üniteleri 300 ton/gün kapasitededir. Günlük nötr ve ağartılmış yağ kapasitemiz 700 ton, Rafine kapasitemiz ise 500 ton’dur.

 

Nötralizasyon    : Hamyağın içinde bulunan serbest yağ asitlerinin alkali metotla yağdan uzaklaştırılması işlemidir.

Ağartma              : Nötralizasyon sonrası nötr yağ içerisinde bulunan renk verici pigmentlerin ve iz metallerin aktif toprak kullanılarak yağdan uzaklaştırılması işlemidir.

Vinterizasyon     : Ayçiçek yağında bulunan yüksek erime noktalı wax adı verilen mumsu maddelerin, düşük sıcaklıkta absorbant eklenip filtre edilerek yağdan uzaklaştırılmasıdır.

Deodorizasyon  : Yağa kötü tat, koku veren bileşiklerin, peroksit, serbest yağ asiti ve renk verici pigmentlerin              230 C – 240 C sıcaklıkta ve 2-3 mbar vakum altında yağdan uzaklaştırılması prosesidir.

 

2.Dolum Ünitesi

Yeni dolum tesisimizde 2 adet dolum makinası bulunmaktadır. Bu makinalar, 1Lt,1.8Lt, 2Lt, pet ve 3Lt, 4Lt, 4.5Lt, 5Lt pet ambalajlara ayrıca 4Lt ve 5Lt teneke ambalajlara 350 ton/gün dolum yapabilmektedir.


Bilgi Güvenliği Politikamız